Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

Swarovski Innovations Spring/Summer 2024

shape  Round size  pp18 (2.40-2.50 mm)