Swarovski 3754 Star Flower Sew-On Stones

Swarovski 3754 Star Flower Sew-On Stones