Swarovski 1100 Vintage Round Rhinestones

Swarovski 1100 Vintage Round Rhinestones, this is the older version of the 1028 and the 1012.