Swarovski 2078/H Framed Hotfix Flat Back

Swarovski 2078/H Framed Hotfix Flat Back