Swarovski 2037 Eclipse Flat Back Crystal (Rhinestone)

Swarovski 2037 Eclipse Flat Back Crystal (Rhinestone)